تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - بخشش


دوقطره آب كه به هم نزدیك شوند، تشكیل یك قطره بزرگتر میدهند

 اما دوتكه سنگ هیچگاه با هم یكی نمی شوند !
پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم ،
فهم دیگران برایمان مشكل تر، و در نتیجه
امکان بزرگتر شدنمان نیز كاهش می یابد…
آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ ،
به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود
لجوجتر و مصمم تر است
سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد
اما آب … راه خود را به سمت دریا می یابد
در زندگی ، معنای واقعی
سرسختی، استواری و مصمم بودن را ،
در دل نرمی و گذشت باید جستجو كرد
گاهی لازم است كوتاه بیایی…
گاهی نمیتوان بخشید و گذشت…اما می توان
چشمان را بست و عبور کرد
گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری…
گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوزی که نبینی….
ولی با آگاهی و شناخت
درنهایت بخشیدن را خواهی آموختطبقه بندی: من ومشاوره، زندگی زیباست اگر....، مشاوره یعنی مشورت!، زندگی یعنی مشورت کردن،

تاریخ : سه شنبه 3 فروردین 1395 | 05:11 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود