تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - زلال باش
زلال که باشی آسمان در توست...
 
پرسیدم... ،
 
چطور ، بهتر زندگی کنم؟
 
 2003472mg9szi5yze.gif
 
 با كمی مكث جواب داد :
 
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،
 
با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،
 
و بدون ترس برای آینده آماده شو .
 
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز 
.
شک هایت را باور نکن ،
 
وهیچگاه به باورهایت شک نکن .
 
زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی .
 
پرسیدم ،
 
آخر .... ،
 
و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

لطفا برای دیدن بقیه ی عکس ها به ادمه ی مطلب مراجعه نمایید.
مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،
 
قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .
 
كوچك باش و عاشق ... كه عشق ، خود میداند آئین بزرگ كردنت را ..
 
بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی
.
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..
 
داشتم به سخنانش فكر میكردم كه نفسی تازه كرد وادامه داد ... 
 
هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی
 
 كردن و امرار معاش در صحرا میچراید ،
 
آهو میداند كه باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر
 
 خواهد شد ،
 
شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، كه میداند باید
 
 از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند ..
 
مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو ... ،
 
مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با
 
تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی ..
 
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و
 
باز هم به ... ،
 
كه چین از چروك پیشانیش باز كرد و با نگاهی به من اضافه كرد :
 
زلال باش .... ،‌ زلال باش .... ،
 
فرقی نمی كند كه گودال كوچك آبی باشی ، یا دریای بیكران ،
 
زلال كه باشی ، آسمان در توستطبقه بندی: من ومشاوره، زندگی زیباست اگر....، مشاوره یعنی مشورت!، زندگی یعنی مشورت کردن،

تاریخ : سه شنبه 3 فروردین 1395 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود