تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - بـزرگتـریـن آرزوی سقـراط..
پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند:

بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟

پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که

به بالاترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم:

ای دوستان چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سال های زندگی خود را

به جمع ثروت و سیم و طلا می گذرانید،

در حالیکه آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان

که مجبور خواهید شد ثروت خود را برای آنها باقی بگذارید،

همت نمی گمارید؟!طبقه بندی: من ومشاوره، زندگی زیباست اگر....، مشاوره یعنی مشورت!، زندگی یعنی مشورت کردن،

تاریخ : سه شنبه 3 فروردین 1395 | 05:18 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود