تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - قلب هایمان به ده دلیل مرده است

 1-خدا را شناختیم 
ولیکن حقش را ادا نکردیم
 2-گمان بردیم که پیامبر خدا رو دوست داریم 
سپس سنتش را ترک نمودیم
 3-قرآن را قرائت کردیم 
ولی بدان عمل نکردیم
 4-نعمت خدا را خوردیم 
ولی شکرش را بجا نیاوردیم
 5-گفتیم شیطان دشمن ماست 
ولی با او در امور توافق کردیم
 6-گفتیم بهشت حق است 
ولی برای رسیدن به آن کوشش نکردیم
 7-گفتیم جهنم حق است 
ولی از آن نگریختیم
 8-دانستیم مرگ حق است 
اما برای آن آماده نشدیم
 9-به عیب مردم مشغول گشتیم 
و عیب خویش را فراموش کردیم
 10-مردگانمان را دفن کردیم 
ولی عبرت نگرفتیم 
منبع: کانال استاد منظوری امام زاده
طبقه بندی: من ومشاوره، زندگی زیباست اگر....، مشاوره یعنی مشورت!، زندگی یعنی مشورت کردن،

تاریخ : جمعه 6 فروردین 1395 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود