تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - مادر یعنـے...

بهــ نــآم او کهــ از مــآدر مهــربآن تــــر استـ 

مـــآدر یعنـے بهــ تعــــــدآد همهـ ے روزهـــــاے گذشتــــهـ صبـــورے

مـــآدر یعنـے بهــ تعــــــدآد همهـ ے روزهــــآے آیـنـدهـ دلـــوآپســے

مــــآدر یعنـے بهــ تعــــــدآد آرامشـ همهـ ے خوابــ هـآے کودکــــآنهـ بیـــدآرے

مـــــآدر یعنـے بهـــآنهـ ے بوســــیـدن خستـــگـے دستـــ هـآیـے کـهـ عمــرے بهـ پـآے بـآلیــــدنـ تــو چروکـــ شـد 

دستـــــآن مــــآدر را نــوآزشـ مـے کنمـ ، داســــتـآنـے دارد دستــــآنشـ

دستـــ پر مهــــــر مـــآدر تنــهآ دستـے ستــ کهــ اگـر کوتـــآه از دنیــــــآ همـ بـــآشـد ، از تمــآم دستــــ هآ بلـند تـر استــ

ســـرم را نهــ ظلـــمـ مـے توانــــــد خــم کنـــــد ، نهـ مرگـــــ و نهـ ترسـ 

ســـرمـ فقـــــط بـرآے بوســــــــیدن دستـــ هــآے تــــو خمـ مـے شـــود ، مــــآدر

قــدر مــآدرامـــونـ رو بــدونیــــــمـ ، بـــراے سلــآمتیـشونـ صلـــوآتـــ

**اللـــهم صل علـے محــــمد و آل محمــــد و عجـــل فرجــــهم**
طبقه بندی: زندگی زیباست اگر....،

تاریخ : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود