تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - به نام خدایی که ماها حواسمون بهش نیست
الو سلام منزل خداست؟ این منم غریبه ای که آشناست

هزار دفعه اینشماره را دلم گرفته است ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست

شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است به ما که می رسد ، حساب بندههایتان جداست؟

الو ..... .... دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد ...

خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست؟

چرا صدایتان نمی رسد کمی بلند تر صدای من چطور؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟

اگر اجازه می دهیبرایت درد دل کنم شنیده ام که گریه بر تمام دردها شفاست

دل مرا بخوانبه سوی خود تا که سبک شوم پناهگاه این دل شکسته خانه ی شماست 

الو ، مرا ببخش ، باز هم مزاحمت شدم دوباره زنگ می زنم ، دوباره ، تا

خدا خداست 
طبقه بندی: من و خدای خوبم...، برای خدا...،

تاریخ : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 | 10:07 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود