تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - مثل خدا باش


مثل خدا باش،

خوبی دیگران راچندین برابر جبران کن !
مثل خدا باش ،
با مظلومان و درمانده گان دوستی کن
مثل خدا باش ،
عیب و زشتی دیگران را فاش نکن
مثل خدا باش ،
در رفتار باهمه ی مردم عدالت رارعایت کن
مثل خدا باش ،
بدون توقع و چشمداشت نیکی کن
مثل خدا باش ،
بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن
مثل خدا باش ،
با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن
مثل خدا باش ،
اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش
مثل خدا باش ،
برای اطرافیانت دلسوزی کن
مثل خدا باش ،مهربان تر از همه ….طبقه بندی: زندگی زیباست اگر....، برای خدا...، من و خدای خوبم...،

تاریخ : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 | 10:25 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود