تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - خدایا....!

خـدایِ مـن

ایـن روزهـا بـیـشـتـر حـواست بـه مـن بـاشـد

مـی گـویـنـد بـزرگـتـریـن شـکـسـت

از دسـت دادن ایـمـان اسـت

حـواسـت بـاشـد کـه مـن شـکـسـت نـخـورده ام

مـن هـنـوز هـم تـو را

بـه نـام " قـاضـی الـحـاجـات " مـی خـوانـم

حـتـی اگـر هـمـه ی الـتـمـاس هـایـم را نـادیده بـگـیـری

هـنـوز هـم تـو را " الـرحـم الـراحـمـیـن " مـی دانـم

حـتـی اگـر سـخـت بـگـیـری

هـنـوز هـم تـو هـمـان خـدایـی امـا مـن ...

مـگـذار کـه از دسـت بـروم

ای مـهـربـانـم مـن امـیـدم بـه تـوسـت

بـرای دلـم اَمـّن یـٌجـیـب بـخـوان

تـا آرام شـود ایـن مـٌضـطـَر
طبقه بندی: من و خدای خوبم...، برای خدا...، زندگی زیباست اگر....،

تاریخ : دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود