تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - جالبه امتحان کنید...


99666999999666999999666996666666996666699999666669966666699 699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699 699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699 699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699 699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996 699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

شماره های بالا را انتخاب کنید
(همه ی شماره ها رو آبی کنید با موس)
بعد Ctrl + F را بزنید
بعد شماره ی 9 را بزنید
و حالا Ctrl + Enter را بزنید.


تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 05:28 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود