تبلیغات
زندگی من هنوز ادامه دارد... - گـــــــاهی...
گاهی بدجور دل نازک میشوی... دلت زودی میشکند...
 از یک نگاه.. یا یک حرف!
هر چند ساده ، هرچند بی منظور... اما بهانه ای میشود برای هزار تکه شدن دلی که دیگر هیچکس نمیتواند آن را مثل اولش بند بزند...!!!
گاهی ، تمام دلتنگی های بی دلیلت میشو بغضی لجباز که هرکاری می کنی از پنجره ی چشمانت سرک بکشد ، گوشش بدهکار نیست!!
بعضی وقت ها دلت میخواهد حرف بزنی...مهم نیست چه بگویی... مهم نیست با چه کسی حرف بزنی... فقط باید بگویی... تا بتوانی نفس بکشی... !
گهگاه دلت بدجور هوای این را می کند که کسی هوایت را داشته باشد...
 تو صدایش کنی و بگوید جانم؟
و بعد آنقدر غرق لذت شوی که یادت برود برای چه صدایش زده بودی...
گاهی ، خودت هم خسته میشوی از این هزار تکه شدن ها... از این بغض هایی که پشت لبخند های گریان پنهان میشوند...
از... درد و دل هایی که درد ِ دلت می شوند...
از این خواستن هایی که آرزو می شوند...


تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود